Infographic / Longform

Phòng dịch Covid-19 khi tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ

Phòng dịch Covid-19 khi tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 1
Phòng dịch Covid-19 khi tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 2
Phòng dịch Covid-19 khi tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 3
Phòng dịch Covid-19 khi tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 4
Phòng dịch Covid-19 khi tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 5
Phòng dịch Covid-19 khi tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 6
Phòng dịch Covid-19 khi tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 7
Phòng dịch Covid-19 khi tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 8
Phòng dịch Covid-19 khi tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 9
Phòng dịch Covid-19 khi tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 10
Phòng dịch Covid-19 khi tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 11
Phòng dịch Covid-19 khi tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 12
Phòng dịch Covid-19 khi tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 13
Phòng dịch Covid-19 khi tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 14
Phòng dịch Covid-19 khi tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 15
Phòng dịch Covid-19 khi tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 16
Phòng dịch Covid-19 khi tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 17
Phòng dịch Covid-19 khi tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 18

Ảnh: DŨNG PHƯƠNG - Đồ họa: MINH THƯ

Tin cùng chuyên mục