Nước và cuộc sống

Phối hợp vận động người dân trám lấp giếng khoan

SGGP
UBND phường Phú Trung (quận Tân Phú, TPHCM) và Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân vừa ký kết liên tịch phối hợp tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước máy, thực hiện trám lấp giếng khoan trên địa bàn phường Phú Trung giai đoạn 2022-2023.

Các bên sẽ phối hợp thực hiện vận động 100% hộ gia đình, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị sử dụng nước sạch, chấm dứt việc khai thác nước ngầm, đồng thời thực hiện trám lấp giếng đang sử dụng trên địa bàn phường Phú Trung; triển khai hệ thống giám sát cấp nước tại các khu vực đồng hồ tổng; lắp đặt thí điểm các công trình cung cấp nước uống tại vòi ở nơi công cộng.

Bên cạnh tuyên truyền, vận động người dân, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành rà soát, lập biên bản nhắc nhở các hộ dân, doanh nghiệp, cơ quan đơn vị trên địa bàn có lượng tiêu thụ nước máy thấp từ 0-4m3/tháng. Nếu 3 kỳ tiền nước liên tục không sử dụng nước máy thì công ty sẽ tiến hành ngừng cung cấp nước và thu hồi đồng hồ theo quy định. Các bên rà soát, lập danh sách những trường hợp chưa được gắn đồng hồ nước để thực hiện gắn cho người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo và các hộ dự án mới phát sinh.

HOÀNG LONG

Tin cùng chuyên mục