Môi trường

Phối hợp triển khai dự án giảm phát thải khí nhà kính

SGGP
Tại hội thảo “Chuyên đề đối thoại với các bên liên quan về thiết kế hệ thống báo cáo phát thải khí nhà kính cấp cơ sở” do Bộ TN-MT tổ chức, ông Koji Fukuda, đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), cho biết, để chung tay cùng Việt Nam trong việc giảm khí thải nhà kính theo cam kết tại hội nghị COP26, JICA sẽ phối hợp với các đơn vị của Việt Nam triển khai dự án SPI-NDC.

Dự án SPI-NDC sẽ tập trung vào các hoạt động như tiến hành nghiên cứu và đề xuất khung giám sát, đánh giá cho các mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc gia; xây dựng phương thức hoạt động cho cơ chế phối hợp liên ngành trong thực hiện các mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; rà soát, đánh giá hệ thống kiểm kê khí nhà kính; tổ chức các hội nghị, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật trong việc thực hiện các mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc gia.

Đặc biệt, JICA sẽ hỗ trợ mạnh mẽ Việt Nam hoàn thiện xây dựng hệ thống báo cáo phát thải khí nhà kính theo hình thức trực tuyến để tạo thuận lợi nhất cho các cơ sở khi triển khai thực hiện kiểm kê khí nhà kính. 

VĂN HÀ

Tin cùng chuyên mục