Việt Nam và Thế giới

Phối hợp tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân với kiều bào tại các nước

SGGPO
Chiều 18-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác giai đoạn 2020 - 2024.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM ký kết chương trình phối hợp

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM ký kết chương trình phối hợp

Phối hợp tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân với kiều bào tại các nước ảnh 1 Hai bên trao đổi văn bản ký kết phối hợp hoạt động

Nội dung ký kết gồm các hoạt động trong công tác đối ngoại nhân dân, cùng phối hợp chặt chẽ và thống nhất với nhau trong việc rà soát các văn bản chính sách, pháp luật của Nhà nước đã ban hành có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài để kiến nghị với Trung ương xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các chủ trương, chính sách, pháp luật cho phù hợp với thực tế trên địa bàn TPHCM.

Đồng thời, hai bên phối hợp thông báo cho nhau những văn bản mới ban hành của cơ quan mình có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài để cùng thực hiện.

Qua đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kiều bào ổn định cuộc sống, hội nhập vào đời sống xã hội nước sở tại; phát huy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn, gắn bó mật thiết với gia đình, quê hương.

Phối hợp tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân với kiều bào tại các nước ảnh 2 Các đại biểu tham dự hội nghị ký kết chụp hình lưu niệm

Ngoài ra, hai bên còn phối hợp tổ chức các diễn đàn kiều bào tham gia góp ý xây dựng thành phố, đất nước; hoàn thiện cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam nước ngoài về đầu tư, sản xuất kinh doanh; thu hút chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức các đoàn đi thăm và làm việc với các Hội người Việt Nam ở nước ngoài, các diễn đàn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người Việt Nam ở nước ngoài.

Qua đó, kiến nghị Đảng, Nhà nước giải quyết các tâm tư nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của kiều bào và giám sát việc triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài...

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục