Sách và cuộc sống

Phổ biến sách lý luận của Đảng đến đông đảo quần chúng nhân dân

SGGPO
Ngày 31-8, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp cùng Quận ủy Phú Nhuận tổ chức tọa đàm giới thiệu sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ấn phẩm do Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với NXB Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản vào đầu năm 2022. Cuốn sách tập hợp 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tầm cao lý luận, bàn về những vấn đề lý luận rất rộng nhưng trình bày rất dung dị, chắt lọc, tổng kết thực tiễn, lấy đời sống thực tiễn để chứng minh, thuyết phục.

Đặc biệt, để phục vụ công tác đối ngoại, ngoài xuất bản bằng tiếng Việt, cuốn sách đang được dịch để xuất bản ra 6 thứ tiếng là Trung Quốc, Lào, Nga, Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Trong đó, các bản tiếng Anh, Tây Ban Nha, Lào đã dịch xong, đang tiến hành biên tập, thẩm định và dự kiến xuất bản trong năm nay; còn các bản tiếng Pháp, Nga, Trung Quốc đang tổ chức dịch, dự kiến sẽ xuất bản vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2023).

Phổ biến sách lý luận của Đảng đến đông đảo quần chúng nhân dân  ảnh 1 Để phục vụ công tác đối ngoại, ngoài xuất bản bằng tiếng Việt, cuốn sách đang được dịch để xuất bản ra 6 thứ tiếng là Trung Quốc, Lào, Nga, Anh, Pháp, Tây Ban Nha
Tại chương trình, hai khách mời gồm: TS. Nguyễn Trinh Nghiệu (Giảng viên khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM) và TS. Thân Ngọc Anh (Trưởng khoa Triết học, Học viện Chính trị Khu vực II) đã cùng những người tham dự trao đổi về nội dung cơ bản và giá trị lý luận, thực tiễn của cuốn sách.

TS. Nguyễn Trinh Nghiệu cho rằng, cuốn sách đề cập nhiều nội dung lớn, mang tầm chiến lược, sách lược. “Tác phẩm là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển, sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình Chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”, TS. Nguyễn Trinh Nghiệu bày tỏ.

Phổ biến sách lý luận của Đảng đến đông đảo quần chúng nhân dân  ảnh 2 TS. Nguyễn Trinh Nghiệu và TS. Thân Ngọc Anh (từ trái qua) chia sẻ tại chương trình tọa đàm 
Ngoài ra, theo TS. Nguyễn Trinh Nghiệu, tác phẩm đã phân tích bản chất, giá trị cốt lõi của CNXH trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại… bằng những ngôn từ giàu hình ảnh, cách diễn đạt dung dị, gần gũi, giàu cảm xúc, dễ hiểu đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Cùng với chương trình tọa đàm giới thiệu sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dịp này, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật cũng trao tặng Quận ủy Phú Nhuận tủ sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” và tủ sách “Chi bộ điện tử”.

Bà Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đánh giá, đây là hoạt động góp phần xây dựng, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thường xuyên giữa NXB với Quận ủy Phú Nhuận, nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền, phổ biến sách lý luận chính trị, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phổ biến sách lý luận của Đảng đến đông đảo quần chúng nhân dân  ảnh 3 Bà Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập NXB Chính trị Quốc gia Sự thật trao tặng sách cho đại diện các Đảng bộ, Chi bộ của quận Phú Nhuận 
Bên cạnh việc trao tặng một số sách in thuộc 2 tủ sách trên, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật còn trao tặng tài khoản sử dụng 2 tủ sách điện tử để các cán bộ, đảng viên quận Phú Nhuận có thể thuận tiện tra cứu, sử dụng trong công việc và trong cuộc sống, cũng như góp phần tuyên truyền các ấn phẩm đến đông đảo quần chúng nhân dân.
Bạn đọc có thể truy cập miễn phí rất nhiều ấn phẩm trong các tủ sách này tại trang Stbook.vn, trên các thiết bị điện tử cá nhân khác nhau.

Đón nhận 2 tủ sách từ NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, đồng chí Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận cho rằng, việc truyền bá kiến thức nói chung, trong đó có kiến thức từ sách, không phải bây giờ mà từ xưa đến nay đều rất quan trọng. Quan trọng hơn ở đây là những đầu sách được NXB Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản với nhiều nội dung và đề tài khác nhau, trong đó nhiều nhất vẫn là sách nghiên cứu về Bác Hồ, các ấn phẩm về chủ trương, đường lối của Đảng.

Phổ biến sách lý luận của Đảng đến đông đảo quần chúng nhân dân  ảnh 4 Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận phát biểu đón nhận 2 tủ sách từ NXB Chính trị Quốc gia Sự thật 
“Không phải cứ đọc sách nhiều là chúng ta sẽ trở thành người hiểu biết ngay nhưng tôi tin rằng, nếu chúng ta chịu khó tiếp cận thì chúng ta sẽ thu hoạch được rất nhiều từ những trang sách này”, đồng chí Phạm Hồng Sơn nhắn nhủ. 

QUỲNH YÊN

Tin cùng chuyên mục