Chính trị

Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Sẽ chất vấn 2 thành viên Chính phủ

SGGP
Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ khai mạc trong tuần này, chia làm 2 đợt với tổng thời gian lên tới 8 ngày làm việc. Đợt 1 của phiên họp diễn ra từ ngày 10 đến ngày 17-3.

Trong khuôn khổ phiên họp này, UBTVQH dành trọn vẹn 1 ngày làm việc (ngày 16-3) để tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội với 2 thành viên Chính phủ.

Cũng trong lĩnh vực giám sát, cơ quan thường trực của Quốc hội còn xem xét, cho ý kiến về báo cáo kết quả bước đầu của đoàn giám sát chuyên đề về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”. Báo cáo kết quả bước đầu của đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1-7-2016 đến ngày 1-7-2021” cũng nằm trong chương trình nghị sự.

Trong công tác lập pháp, UBTVQH sẽ xem xét dự án Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; dự thảo Nghị quyết về thời giờ làm thêm trong 1 tháng và trong 1 năm của người lao động; xem xét đề nghị của Chính phủ về bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Bên cạnh đó, UBTVQH còn cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh; xem xét việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài; việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2021 sang năm 2022; cho ý kiến về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án, các khoản vốn chưa phân bổ.

Đợt thứ 2 của phiên họp dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 22-3.

ANH THƯ

Tin cùng chuyên mục