Quy hoạch kiến trúc

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất tại dự án tàu điện ngầm

SGGP
UBND TPHCM vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của một số dự án tàu điện ngầm.

Cụ thể, tại dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 TPHCM, tuyến Bến Thành - Tham Lương (trên địa bàn quận 10), hệ số điều chỉnh đất ở từ 5,5819 đến 5,6366 và đất sản xuất kinh doanh là 5,523. 

Tại dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 TPHCM, tuyến Bến Thành - Tham Lương (trên địa bàn quận 1), hệ số điều chỉnh giá đất ở từ 4,6251 đến 8,0214. 

Tại dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 TPHCM, tuyến Bến Thành - Tham Lương (trên địa bàn quận 12), hệ số điều chỉnh giá đất sản xuất kinh doanh từ 11,432 đến 14,777 và đất nông nghiệp trồng cây hàng năm từ 9,240 đến 9,397. 

Tại dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 TPHCM, tuyến Bến Thành - Tham Lương (trên địa bàn quận Tân Bình), hệ số điều chỉnh giá đất ở từ 4,659 đến 6,960 và đất sản xuất kinh doanh từ 4,741 đến 5,680. 

Tại dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 TPHCM, tuyến Bến Thành - Tham Lương (trên địa bàn quận Tân Phú), hệ số điều chỉnh giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh là 7,231.

PHÚC LONG

Tin cùng chuyên mục