Hợp tác kinh tế và đầu tư

Phát triển quan hệ hải quan - doanh nghiệp

SGGP
Tổng cục Hải quan đang triển khai chuyên mục riêng về vấn đề phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp trên hệ thống Cổng thông tin điện tử hải quan. 
Đây là kênh để ngành hải quan lắng nghe và hợp tác, đồng hành cùng doanh nghiệp. Qua đó, cơ quan hải quan sẽ phổ biến thông tin, hoạt động hợp tác cũng như các lợi ích của chương trình đến với cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin, phản biện, đóng góp về chính sách, văn bản quy phạm pháp luật. 

Theo đó, chuyên mục quan hệ đối tác sẽ gồm các nội dung chính như: chương trình, kế hoạch, hành động hợp tác của cơ quan hải quan; thông tin hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện pháp luật hải quan cho các đối tác; tham vấn hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan; khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp về hoạt động hải quan cùng một số thông tin khác như đầu mối, đề xuất về hoạt động hợp tác từ cộng đồng doanh nghiệp… Các nội dung chuyên mục sẽ được triển khai trong thời gian tới.

CHẾ HÂN

Tin cùng chuyên mục