Chính trị

Phát triển huyện Hóc Môn thành quận trong tương lai

SGGPO
“Đảng bộ và nhân dân Hóc Môn cần nhận thức và luôn có ý thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng huyện Hóc Môn thành quận. Đây là thời cơ, cơ hội thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của huyện”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Sáng 27-8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025), chính thức khai mạc. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM dự và chỉ đạo đại hội.

Tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hóc Môn Nguyễn Anh Tuấn thông qua báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020), nhấn mạnh đến kết quả đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong đó, về phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng ổn định, quân bình đạt 15,71%/năm; cơ bản chuyển đổi đúng hướng “Thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp"; thu nhập bình quân đầu người đạt 63,732 triệu đồng/người/năm.

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - dịch vụ tăng trưởng bình quân đạt 19,83%/năm, chiếm tỷ trọng 45,66% trong cơ sở kinh tế. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 2,4%/năm, chiếm tỷ trọng 2,73% trong cơ cấu kinh tế và có xu hướng giảm; từng bước phát triển mô hình nông nghiệp theo hướng đô thị, ứng dụng công nghệ cao; thực hiện hỗ trợ chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, nuôi dưỡng thấp sang cây trồng vốn, nuôi trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao…

Phát triển huyện Hóc Môn thành quận trong tương lai ảnh 1 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của huyện Hóc Môn trong thời gian qua. Đảng bộ và nhân dân huyện Hóc Môn đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt được kết quả quan trọng và đạt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI đã đề ra.

Bên cạnh đó, dự thảo báo cáo chính trị và kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, thiếu sót, những tồn tại cần khắc phục. Đó là: Còn nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI chưa đạt, tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế còn chậm, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường còn chưa theo kịp với nhu cầu phát triển và còn nhiều bất cập, hạn chế. Việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị chưa tạo được chuyển biến rõ nét, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn phức tạp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đề nghị, tại đại hội này, các đại biểu với tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, thảo luận, phân tích thẳng thắn yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân, chủ yếu là nguyên nhân chủ quan trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, để từ đó xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, đồng chí Trần Lưu Quang cơ bản nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu, cùng các công trình, chương trình, đề án trọng điểm mà dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Đồng chí đề nghị đại hội nghiên cứu, bổ sung vào phương hướng 6 nội dung trong thực hiện các mục tiêu, giải pháp. Trong đó, cần thực hiện nhiệm vụ kép, trước mắt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị huyện trên cơ sở vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Chủ động rà soát, cập nhật, điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế, tập trung đảm bảo thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Đồng thời, chú trọng triển khai thực hiện tốt Đề án: “Đầu tư xây dựng huyện Hóc Môn đạt hệ thống các tiêu chí để trở thành quận trong 10 năm tới”; đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp. Huy động nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông, thoát nước. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phải đi trước một bước để chuẩn bị tốt nhất cho quá trình chuyển mình của huyện ngoại thành thành quận mới hiện đại, thông minh, xanh, phát triển hài hòa, bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường. Quá trình phát triển đô thị phải gắn với quá trình phát triển kinh tế đô thị và gắn bó hài hòa với phát triển nông thôn, cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

Phát triển huyện Hóc Môn thành quận trong tương lai ảnh 2 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Đảng bộ và nhân dân Hóc Môn cần nhận thức và luôn có ý thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng huyện Hóc Môn thành quận. Đây là thời cơ, cơ hội thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của huyện”, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Lưu Quang cũng đề nghị Đảng bộ huyện cần chú trọng đến đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, tạo nền tảng tinh thần xã hội vững chắc; đổi mới và nâng cao hơn nữa giáo dục, củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát huy thành tựu giảm nghèo, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, chăm lo các gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội.

Cần chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, gắn với xây dựng chính quyền đô thị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực thi công vụ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; lãnh đạo và thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt hơn hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đại hội tiếp tục làm việc đến ngày 28-8-2020.

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục