Xây dựng Đảng

Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước

SGGP
Xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước vừa đảm bảo tính Đảng trong thực hiện các hoạt động của doanh nghiệp, vừa mang tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm xã hội. Tổ chức Đảng, đảng viên vững mạnh chính là cơ sở để các đoàn thể hoạt động tốt, tạo động lực thi đua lao động sản xuất.

Công nhân làm việc tại Khu chế xuất Linh trung II, TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Công nhân làm việc tại Khu chế xuất Linh trung II, TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Phát huy vai trò tiên phong

Thời gian qua, một số tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đã chủ động sáng tạo, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tìm kiếm và mở rộng thị trường... Bên cạnh đó, tổ chức Đảng phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động.

Đồng chí Lê Thị Ngọc Thiện, Bí thư Chi bộ Công ty Hansea (thuộc Đảng bộ Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM - Hepza), cho biết, chi bộ có 30 đảng viên trong tổng số 3.800 công nhân, người lao động toàn công ty. Lực lượng đảng viên của công ty ở cấp quản lý và công nhân, vì vậy trong nhiều việc đã phát huy được vai trò tiên phong của người đảng viên. Theo Đảng ủy Hepza, qua ghi nhận tại các doanh nghiệp có tổ chức Đảng và đảng viên cho thấy rõ nét vai trò tiên phong của đảng viên. Nơi nào chủ doanh nghiệp là đảng viên thì hoạt động phối hợp tuyên truyền người lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh rất thuận lợi. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp có lãnh đạo doanh nghiệp đồng thời là bí thư chi bộ đã thể hiện rõ vai trò trong việc dẫn dắt chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó, cấp ủy - và nhất là các đồng chí bí thư chi bộ - phối hợp với tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên công ty tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động người lao động nhân các sự kiện của doanh nghiệp hoặc các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. 

Tạo nguồn phát triển đảng viên

Tại Đảng bộ Hepza có 12 đảng bộ cơ sở với 194 chi bộ trực thuộc. Trong đó, có 161 chi bộ và 1.479 đảng viên sinh hoạt ở các chi bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ Hepza đã kết nạp 312 đảng viên (từ đầu năm 2022 đến nay đã kết nạp được 91 đảng viên). Trong số đảng viên mới, có nhiều người là chủ doanh nghiệp hoặc cán bộ cấp quản lý. 

Tương tự, tại Đảng ủy Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (quận Bình Tân, TPHCM) có 10 chi bộ trực thuộc với 249 đảng viên trong tổng số 60.000 công nhân, người lao động. Để phát triển đảng viên, Đảng ủy công ty triển khai mô hình “mỗi đảng viên giới thiệu, giúp đỡ ít nhất 1 quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng”. Cùng với đó, mỗi cán bộ công đoàn giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú xem xét kết nạp Đảng. Cách làm này nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ công đoàn trong việc góp phần tạo nguồn phát triển đảng viên của công ty. 

Ở quận Bình Tân có 170 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Trong đó, có 15 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy quận Bình Tân với 590 đảng viên; và 133 chi bộ trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đảng bộ 10 phường với 736 đảng viên.  

Chia sẻ về giải pháp phát triển đảng viên trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Bình Tân, cho biết, quận tiếp tục vận động chủ doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên đồng thuận thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Cùng với đó, các phường vận động chủ doanh nghiệp có dưới 100 lao động theo phân cấp để thành lập tổ chức Đảng. Đồng thời, tổ chức các lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng cho quần chúng ưu tú; mở các lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới phù hợp với đặc điểm, thời gian làm việc để tạo điều kiện cho công nhân lao động tham gia và hoàn thành khóa học.

THU HƯỜNG - VĂN MINH

Tin cùng chuyên mục