Trách nhiệm xã hội

Phát triển bền vững “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn”

SGGP
Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam vừa giới thiệu Báo cáo phát triển bền vững 2016, tiếp nối hành trình “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn” suốt 25 năm qua. 

Lá thư thông điệp phát triển bền vững  được công ty trao gửi báo giới

Lá thư thông điệp phát triển bền vững được công ty trao gửi báo giới

Báo cáo tập trung vào 6 lĩnh vực trọng tâm: Tuyên truyền Uống có trách nhiệm, Bảo vệ nguồn nước, Giảm thiểu khí thải CO2, Hỗ trợ cộng đồng, Nguồn cung ứng bền vững, Sức khỏe và an toàn.
Trong đó, công ty đầu tư 8,2% ngân sách truyền thông hỗ trợ chiến dịch “Uống có trách nhiệm” - riêng chương trình “Đã uống rượu bia thì không lái xe” đã tiếp cận 65 triệu lượt người. Công ty cung cấp 25 tỷ đồng dành cho những chương trình hỗ trợ cộng đồng, trong đó có 5 công trình nước sạch lớn. Năm 2016, chương trình 1 phút tiết kiệm triệu niềm vui đã cung cấp 576.000 lít nước sạch đến với hơn 2.500 gia đình trên toàn quốc.

Trong năm 2016, có 4/6 nhà máy của công ty nấu bia bằng 100% năng lượng tái tạo, giúp giảm 38% lượng khí thải CO2 so với năm 2015. Ở tất cả nhà máy, 99% phụ phẩm và phế liệu trong sản xuất được tái sử dụng hoặc tái chế cho các hoạt động. 100% nguyên liệu bao bì được thu mua trong nước là điển hình của cam kết hỗ trợ nhà cung cấp và đối tác địa phương ở mức cao nhất. 

PHÚ QUỐC

Tin cùng chuyên mục