Đà nẵng - Thành phố đáng sống

Phát triển bền vững từ mô hình nuôi cá nước ngọt

SGGPO
Mô hình nuôi cá nước ngọt ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng được triển khai từ năm 2018, với sự hỗ trợ của Nhà nước về con giống là 100% và 30% thức ăn cho cá đã tạo đòn bẫy để nền nông nghiệp phát triển bền vững.
Theo đó, để đảm bảo an toàn sinh học, người dân huyện Hòa Vang đã chuyển đổi mô hình nuôi cá trê trước đây sang các loại cá ít ô nhiễm môi trường như hiện nay. Mô hình này đang được nhân rộng trên địa bàn, vừa bảo đảm phát triển kinh tế vừa xây dựng mô hình nuôi cá gắn với du lịch sinh thái nhằm thu hút khách du lịch trong thời gian tới.

XUÂN QUỲNH

Tin cùng chuyên mục