Xã hội

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

SGGPO

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu yêu cầu Ban Dân tộc TPHCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Công an TPHCM, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức, tổ chức giao ban định kỳ để nắm sát tình hình, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TPHCM.

Chiều 20-1, Ban Dân tộc TPHCM tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2022. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu trao bằng khen của Ban Dân tộc TPHCM cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2021

Trong năm 2021, Ban Dân tộc TPHCM đã chủ động phối hợp tốt với các sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM, TP Thủ Đức và quận, huyện tổ chức công tác chăm lo các lễ, tết truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Cụ thể, trong năm 2021, đã hỗ trợ 50 giáo viên người dân tộc thiểu số dạy tiếng dân tộc, với tổng kinh phí hơn 335 triệu đồng. Ngân hàng chính sách xã hội TPHCM thông qua nguồn quỹ xóa đói giảm nghèo đã cho 1.053 hộ dân tộc thiểu số vay hơn 1,629 tỷ đồng.

Đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TPHCM chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác phòng chống dịch Covid-19, tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động; đồng thời nâng cao nhận thức và cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc nhằm phá hoại chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Trong năm 2022, Ban Dân tộc TPHCM tăng cường phối hợp chỉ đạo, thực hiện nghiêm kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào các dân tộc; tăng cường công tác nắm tình hình dư luận xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số và giải quyết kịp thời những vấn đề đồng bào dân tộc quan tâm.

Nắm chắc mọi diễn biến tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, triển khai, hướng dẫn thực hiện các chính sách đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số TPHCM giai đoạn 2021 - 2025; phối hợp các sở, ngành TPHCM, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc, các chính sách đặc thù của TPHCM.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu nhấn mạnh, năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm phục hồi kinh tế - xã hội sau tác động của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4, kiến tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Vì vậy, đồng chí yêu cầu Ban Dân tộc TPHCM, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức thực hiện nhất quán phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong giai đoạn “bình thường mới" gắn với các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, lâu dài và bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch.

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với sở, ngành TPHCM, quận, huyện và TP Thủ Đức trong chỉ đạo, điều hành công tác dân tộc từ TP đến quận, huyện, phường, xã. Tập trung thực hiện công tác quản lý Nhà nước về dân tộc và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trên các lĩnh vực an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Duy trì tốt việc đi cơ sở, chú trọng củng cố mối quan hệ công tác với các địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số và giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM. Chủ động giải quyết hoặc kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND TPHCM để có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực công tác dân tộc.

Mặt khác, kịp thời ban hành kế hoạch, hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiếu số trên địa bàn TPHCM với các hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tiễn của TPHCM năm 2022.

Bên cạnh đó, Ban Dân tộc TPHCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Công an TPHCM, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức, tổ chức giao ban định kỳ để nắm sát tình hình, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TPHCM.

Ngoài ra, Ban Dân tộc TPHCM phối hợp quận, huyện và TP Thủ Đức nắm tình hình dư luận xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiếu số, kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề đồng bào dân tộc quan tâm.

ĐÌNH LÝ

Tin cùng chuyên mục