Quy hoạch

Thừa Thiên - Huế

Phát huy vai trò của bí thư cấp ủy trong giải phóng mặt bằng

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) tỉnh Thừa Thiên - Huế thời gian qua đã tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt và có hiệu quả công tác bồi thường, GPMB các dự án trên địa bàn, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra, đốc thúc các dự án trọng điểm đẩy nhanh tiến độ

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra, đốc thúc các dự án trọng điểm đẩy nhanh tiến độ

Sâu sát cơ sở

TP Huế được xác định là đô thị hạt nhân của tỉnh Thừa Thiên – Huế nên có nhiều dự án, quy hoạch, chỉnh trang, phát triển hạ tầng đô thị cần đến việc di dời, GPMB có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân thời gian gần đây. Trong đó, dự án trọng điểm di dời dân cư GPMB khu vực 1 hệ thống di tích kinh thành Huế với hơn 4.900 hộ dân phải di dời, tái định cư.

Nhiều năm qua, Thành ủy Huế yêu cầu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân để nghiên cứu, giải quyết và đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo GPMB TP Huế cho biết, để đạt được những kết quả quan trọng đó, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị luôn quán triệt và xác định việc phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc chấp hành chính sách GPMB, từ đó tạo sức lan tỏa trong nhân dân, tạo đồng thuận, ủng hộ trong toàn xã hội. Đây là những giải pháp phù hợp với thực tiễn của thành phố, đáp ứng được lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tổ chức công khai thông tin, lấy ý kiến nhân dân và đối thoại trực tiếp với người dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; qua đó, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng tỉnh Thừa Thiên – Huế để giải quyết những vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh này vừa diễn ra tại Hội trưởng Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế, các đại biểu đều cho rằng, trong thời gian qua, với nỗ lực của hệ thống chính quyền địa phương, công tác giải phóng mặt bằng, công tác hỗ trợ tái định cư đã triển khai hiệu quả và đạt được nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, trên thực tế công tác giải phóng mặt bằng vẫn gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Nhiều địa phương đã nêu lên những khó khăn về tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn còn nhưng vướng mắc như: bố trí quỹ đất do giải tỏa nhà thờ họ; đền bù những khu đất lớn; bố trí tái định cư cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài,…

Phát huy vai trò của bí thư cấp ủy trong giải phóng mặt bằng ảnh 1 Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra, trao đổi về công tác giải phóng mặt bằng ngay tại hiện trường các dự án trọng điểm

Bên cạnh đó, tiến độ thẩm định, phê duyệt các chính sách về giá đất, vị trí tái định cư chậm, dẫn đến tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án bị kéo dài; công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và các phòng, ban, ngành có liên quan còn hạn chế. Ngoài ra, còn một số cơ chế, chính sách quy định về giải phóng mặt bằng của Nhà nước và tỉnh chưa phù hợp thực tế, như về giá đất ở, đơn giá cây trồng,... dẫn đến người dân có những kiến nghị cũng đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn các địa phương.

Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo GPMB huyện Phú Lộc, ông Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ, tiến độ thẩm định, phê duyệt các chính sách về giá đất, vị trí tái định cư chậm, dẫn đến tiến độ thực hiện GPMB tại nhiều dự án bị kéo dài; công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện GPMB và các ban, ngành có liên quan còn hạn chế. Một số cơ chế, chính sách quy định về GPMB của Nhà nước và tỉnh chưa phù hợp thực tế, dẫn đến người dân có những kiến nghị cũng đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện GPMB một số dự án trên địa bàn.

Tương tự, nhiều kiến nghị, đề xuất đưa ra những giải pháp nhằm giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực thi công tác giải phóng mặt bằng như: rà soát, điều chỉnh bảng giá đất hằng năm để phê duyệt kịp thời, lưu ý điều chỉnh giá đất theo hướng bổ sung theo tuyến đường mới và đường bổ sung vào thành phố; trường hợp diện tích thu hồi lớn trong quá trình kiểm đếm cần rà soát quy hoạch bố trí tái định cư phù hợp, đền bù giải quyết theo từng dự án và phân nhóm cụ thể; chủ động điều chỉnh quy hoạch, để giải phóng mặt bằng đền bù cho người dân thỏa đáng; Trong quá trình giải phóng mặt bằng đều tổ chức họp dân thông báo kế hoạch và phổ biến chính sách, quy định của Nhà nước; công khai dự thảo phương án, tiếp thu ý kiến của người dân, khi có quyết định phê duyệt phương án đều niêm yết công khai gửi trực tiếp đến từng hộ gia đình, các nhân có đất bị thu hồi; tiến hành công tác dân vận thường xuyên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như tạo sự đồng lòng nhất trí của người trong thực hiện các chính sách liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Đảm bảo lợi ích của người dân

Thời gian qua, trong chỉ đạo điều hành, Ban Chỉ đạo GPMB tỉnh Thừa Thiên – Huế xác định cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là nội dung quan trọng, liên quan đến nhiều chủ thể, lợi ích trực tiếp của người sử dụng đất. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chủ trương củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo GPMB do bí thư cấp ủy làm trưởng ban chỉ đạo GPMB các cấp. Điều chỉnh, sửa đổi các quy định liên quan đến GPMB bảo đảm đúng, phù hợp quy định của pháp luật. Định kỳ, Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh tổ chức họp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ công tác GPMB các dự án.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng tỉnh Thừa Thiên – Huế để giải quyết những vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh này, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho rằng, ngoài những kết quả đạt được trong công tác giải phóng mặt bằng, vẫn còn nhiều khó khăn đến từ thực tế, từ cơ chế chính sách gây không ít khó khăn cho các dự án đầu tư kinh tế trên địa bàn tỉnh.
Phát huy vai trò của bí thư cấp ủy trong giải phóng mặt bằng ảnh 2 Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế làm việc về công tác GPMB dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế
Từ thực tế đó ông đề nghị, các ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các cấp phải tiến hành trao đổi định kỳ, thường xuyên; cấp tỉnh tiến hành họp 3 tháng lần, cấp cơ sở một tuần hoặc 10 ngày để xử lý kịp thời các vấn đề vướng mắc; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đặc biệt là chuyển đổi đất cần làm chặt chẽ, chi tiết, đúng quy định nhất là đối với các địa phương vùng ven thành phố Phú Vang, Hương Trà, cận thành phố như Phú Lộc; đối với các dự án trọng điểm đề nghị báo cáo tiến độ hàng tháng. Yêu cầu chủ tịch, bí thư các địa phương dành nhiều thời gian cho công tác chỉ đạo đến tận cơ sở xã, phường; gắn trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương với cơ sở; thống nhất từ cơ sở đến cấp huyện, tỉnh trong chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng sẽ đầy nhanh tiến độ đầu tư.
Phát huy vai trò của bí thư cấp ủy trong giải phóng mặt bằng ảnh 3 Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng tỉnh Thừa Thiên – Huế họp giải quyết những vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng trên địa bàn

Bên cạnh đó, cần kiểm tra rà soát lại các dự án liên quan có đất rừng, có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; các khu vực liên quan mỏ tài nguyên, đánh giá lại tác động ảnh hưởng của khai thác mỏ, điều chỉnh lại quy hoạch. Đồng thời, đồng chí lưu ý công tác đối thoại, tuyên truyền vận động cần tăng cường thường xuyên.

Công tác giải phóng mặt bằng là công việc khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, nếu không cẩn thận dễ dẫn đến sai phạm; đề nghị lãnh đạo các địa phương phải quyết liệt, mạnh dạn làm, làm đúng thẩm quyền làm với tinh thần chung là đảm bảo lợi ích của người dân; đáp ứng kịp thời, đúng tiến độ cho các dự án đầu tư, phục vụ nhu cầu phát triển của tỉnh.

BÌNH MINH

Tin cùng chuyên mục