Vì một thành phố thông minh

Phát huy sáng kiến xây dựng đô thị thông minh

SGGP
UBND TPHCM vừa có chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019. 

Theo UBND TP, năm 2019 là thời điểm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI; đồng thời là năm tập trung thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Vì vậy, các sở/ban/ngành, đoàn thể, quận/huyện, tổng công ty/công ty, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố cần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2019 với khẩu hiệu “Tích cực đổi mới, sáng tạo để xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại”.

Trong đó, tập trung vào các phong trào “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Giảm nghèo bền vững”, “Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng thành phố đổi mới - phát triển”, “Thanh niên thành phố khởi nghiệp - lập nghiệp”, “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Người dân không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”... Đặc biệt là phong trào phát huy sáng kiến, sáng tạo trong xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử.

Chỉ thị yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính bằng các sáng kiến, giải pháp cụ thể đem lại hiệu quả, góp phần tạo đột phá trong năm cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội. Cùng đó là việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

UBND TP cũng yêu cầu công tác khen thưởng phải đảm bảo đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, chú ý khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ sở hoặc ở lĩnh vực, địa bàn khó khăn. 

KIỀU PHONG

Tin cùng chuyên mục