Cải cách hành chính

Phát huy dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân

SGGP
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ vừa tổ chức hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và chỉ số CCHC năm 2021 của các bộ, ngành, địa phương. Phóng viên Báo SGGP có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ về kết quả đạt được và những vấn đề cần quan tâm thời gian tới.

PHÓNG VIÊN: Bộ trưởng có thể phân tích rõ hơn về kết quả cũng những yếu tố giúp chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và chỉ số CCHC năm 2021 đạt được kết quả tích cực?

Bộ trưởng PHẠM THỊ THANH TRÀ: Nhìn tổng thể, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan nhà nước cũng như chỉ số CCHC 2021 - dù có khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 - đã có những chuyển biến rất tích cực. Rõ nét nhất là sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính đã được nâng lên. Những giá trị trung bình của chỉ số này là 87,16%, tăng hơn so với năm 2020, là điều rất đáng ghi nhận.

Phát huy dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân ảnh 1 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà
CCHC đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét nhất là cải cách về thể chế, đặc biệt chất lượng và hiệu quả xây dựng thể chế, chính sách. Bên cạnh đó là cải cách thủ tục hành chính, nhất là dịch vụ công trực tuyến quốc gia. Chúng ta đã đạt được tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 được 76%, tăng so với năm 2020. Cùng đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đã đạt được mục tiêu đề ra theo sự chỉ đạo của Trung ương; đã thúc đẩy nhanh việc chuyển đổi số quốc gia. Những điều này đã góp phần tích cực vào việc xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử làm cơ sở, nền tảng quan trọng để đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.

So với năm 2020, chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của Bộ Nội vụ  tăng cao nhất trong các bộ, ngành. Bộ trưởng chia sẻ gì về kết quả này?

Điều này có được nhờ những nỗ lực cải cách của các đơn vị ở bộ về nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, tôi thấy chưa thực sự hài lòng. Là đơn vị tham mưu giúp Chính phủ trong công tác CCHC, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, tôi vẫn đặt ra yêu cầu đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc bộ phải xây dựng một nền hành chính phục vụ, nâng chất lượng dịch vụ công, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị mình.

Một mục tiêu quan trọng mà Bộ Nội vụ hướng đến là trở thành một trong những đơn vị đứng đầu về chuyển đổi số trong khối các bộ, ngành. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh CCHC, xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại,  lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, triển khai mạnh mẽ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, gắn kết chặt chẽ với CCHC, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại…

Theo Bộ trưởng, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm cải thiện vấn đề gì thời gian tới?

Mặc dù đạt được những kết quả nêu trên nhưng chúng ta phải nhìn nhận công tác CCHC vẫn chưa như mong muốn. Rõ nét nhất là việc xây dựng thể chế chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; có mặt hạn chế, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh... Việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp vẫn còn hạn chế và bất cập.

Thời gian tới, trọng tâm, cốt lõi là tập trung một cách đồng bộ, quyết liệt cho cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ mọi rào cản; tiếp tục tập trung CCHC, phát huy hơn nữa dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Phải xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả gắn với việc phát huy cao hơn nữa chất lượng của nền hành chính trong yêu cầu mới. 

Nhiệm vụ cuối cùng cấp bách và quan trọng hiện nay là tập trung cao cho việc thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Vì đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực cải cách hành chính, thông qua đó thúc đẩy Chính phủ số, chính quyền số; thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, công dân số góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân.

ĐỖ TRUNG thực hiện

Tin cùng chuyên mục