Pháp luật

Phát hiện vi phạm về kinh tế trên 86.000 tỷ đồng, gần 6.400 ha đất ​

SGGPO
Qua thanh tra, cả nước đã phát hiện vi phạm về kinh tế trên 86.000 tỷ đồng, gần 6.400 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước (NSNN) 23.843 tỷ đồng và 830 ha đất.

Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai còn xảy ra ở nhiều địa phương

Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai còn xảy ra ở nhiều địa phương

Theo Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) năm 2020 vừa được gửi tới Quốc hội, Chính phủ cho biết, năm 2020, ngành Thanh tra cả nước đã triển khai gần 6.200 cuộc thanh tra hành chính và hơn 181.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó đã phát hiện vi phạm về kinh tế trên 86.000 tỷ đồng, gần 6.400 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước (NSNN) 23.843 tỷ đồng và 830 ha đất.

Ngành cũng đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.465 kết luận thanh tra và các quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 9.143 tỷ đồng, 148 ha đất; đôn đốc xử lý trách nhiệm đối với 1.066 tập thể, 3.658 cá nhân; chuyển cơ quan chức năng điều tra, khởi tố 12 vụ, 12 đối tượng.

Riêng trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, tình hình được coi là có chuyển biến tích cực, tiêu biểu là việc đưa hơn 63.000 ha đất chưa sử dụng vào các mục đích phát triển kinh tế xã hội; chuyển dịch gần 76.000 ha đất cho phát triển hạ tầng, sản xuất kinh doanh, phát triển đô thị; thu hồi, hủy bỏ hơn 1.500 dự án, với diện tích gần 30.000 ha đất. Cả nước đã đo đạc lập bản đồ địa chính đạt trên 77% tổng diện tích tự nhiên; cấp giấy chứng nhận lần đầu đạt trên 97,36% tổng diện tích các loại đất cần cấp.

Tuy nhiên, Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận, công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, tỉnh còn chậm; vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai còn xảy ra ở nhiều địa phương. Hiệu quả sử dụng nước thấp; một số đoạn trên các lưu vực sông lớn bị ô nhiễm. Tình trạng vi phạm quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài nguyên nước, khai thác khoáng sản chặt phá rừng trái phép và lấn chiếm đất vẫn còn xảy ra ở một số địa phương.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục