Y tế - Sức khỏe

Phát hiện 7 đơn vị thuộc ngành y tế An Giang chi sai tiền chống dịch Covid-19

Qua kiểm tra, đối chiếu một số chứng từ (chọn mẫu kiểm tra, ngẫu nhiên), Sở Tài chính tỉnh An Giang phát hiện có 7 đơn vị thuộc ngành y tế chi sai số tiền hơn 586 triệu đồng.
Phát hiện 7 đơn vị thuộc ngành y tế An Giang chi sai tiền chống dịch Covid-19 ảnh 1 Sở Y tế An Giang được yêu cầu tự kiểm tra, rà soát nhiều khoản chi liên quan công tác phòng chống dịch Covid-19 trong năm 202

Ngày 1-8, ông Trần Minh Nhựt, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh này yêu cầu phải có trách nhiệm rà soát, kiểm tra lại tất cả các hồ sơ cải tạo, sửa chữa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các đơn vị y tế trực thuộc để xét duyệt, quyết toán niên độ ngân sách theo quy định.

Theo đó, qua kiểm tra, đối chiếu một số chứng từ thanh toán (chọn mẫu để xem), tổng số chi sai, không đúng chế độ, định mức quy định và không đủ thủ tục để thanh toán là 586 triệu đồng. Phần kinh phí chi sai, không đúng chế độ, định mức quy định và không đủ thủ tục để thanh toán nêu trên, đề nghị Sở Y tế rà soát, xuất toán và yêu cầu các đơn vị nộp trả lại ngân sách theo quy định.

Ngoài ra, do không có thời gian, Sở Tài chính chỉ lựa chọn ngẫu nhiên, xác suất các chứng từ chi để đối chiếu. Do đó, Sở Y tế chịu trách nhiệm rà soát, kiểm tra lại tất cả các chứng từ chi chế độ phụ cấp cho lực lượng chống dịch và chi phí cách ly, điều trị, hỏa táng bệnh nhân Covid-19 của các đơn vị y tế trực thuộc, để tổng hợp xét duyệt quyết toán năm 2021; đồng thời khẩn trương gửi báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính năm 2021 về Sở Tài chính thẩm định và thông báo kết quả thẩm định theo quy định.

Về chi phí điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, do nội dung chi thuộc nghiệp vụ chuyên môn của ngành y tế (thanh toán tiền thuốc, giường bệnh, điều trị…) nên Sở Tài chính không đủ cơ sở đối chiếu, kiểm tra. Nội dung này, đề nghị Sở Y tế chịu trách nhiệm phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh rà soát, kiểm tra quyết toán, đồng thời làm rõ các nội dung chi nào thuộc phạm vi thanh toán của Bảo hiểm Y tế và nội dung chi nào do ngân sách thanh toán để làm cơ sở thanh quyết toán theo quy định.

Sở Tài chính cũng yêu cầu Sở Y tế kiểm tra, rà soát về khoản chi mua sắm (gồm: hóa chất, vật tư y tế, phương tiện phòng hộ và trang thiết bị y tế) và chi phí sữa chửa cơ sở vật chất.

QUỐC BÌNH

Tin cùng chuyên mục