Cải cách hành chính

Bình Định:

Phát hiện 50 công chức không đủ điều kiện làm lãnh đạo, quản lý ở Bình Định

SGGP
Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra, qua đó đã phát hiện có 50 công chức giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý ở Bình Định còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học.

Ngày 9-1, Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành văn bản số 16 TB-TTBNV, thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, bổ nhiệm, số lượng cấp phó, quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính của UBND tỉnh Bình Định

Phát hiện 50 công chức không đủ điều kiện làm lãnh đạo, quản lý ảnh 1 Kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ đã chỉ ra 50 công chức không đủ điều kiện làm lãnh đạo, quản lý

Thanh tra Bộ Nội vụ đã tiến hành thanh tra trong giai đoạn từ tháng 1-2015 đến tháng 6-2017. Trên cơ sở kết quả kiểm tra trực tiếp 321 hồ sơ bổ nhiệm, nổ nhiệm lại kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý, cơ quan thanh tra đã phát hiện có 50 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học;

Ngoài ra, còn 1 công chức được bổ nhiệm ngạch chuyên viên, chưa qua thi nâng ngạch. Một số trình tự bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa thể hiện bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm. Thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với nhiều trường hợp không đảm bảo theo quy định.

Trong khi đó, việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức phát hiện một số tồn tại, hạn chế như: Trong quyết định thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch không nêu tên các thành viên Hội đồng, hồ sơ không đảm bảo thành phần theo quy định, một số công chức được tuyển dụng khi chưa có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; một số trường hợp tiếp nhận vào công chức không thông qua thi chưa đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình.

Thời điểm thanh tra, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Bình Định còn sử dụng 300 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng chỉ ra, một đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, đã vượt 1 cấp phó so với quy định.

Với những tồn tại, khuyết điểm trên Thanh tra Bộ Nội vụ, kiến nghị, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cần chỉ đạo rà soát đối với các trường hợp đã được tiếp nhận không qua thi trong thời gian trước giai đoạn thanh tra, thu hồi quyết định tuyển dụng nếu không đáp ứng yêu cầu.

Rà soát tiêu chuẩn tiểu ngạch công chức hành chính và điều kiện tiêu chuẩn chức danh đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý kịp thời các trường hợp chưa đáp ứng để cử đi đào tạo, bồi dưỡng; không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn chức danh được bổ nhiệm.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã nêu trên để có hình thức xử lý phù hợp.

PV

Tin cùng chuyên mục