Nước và cuộc sống

Phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

SGGP
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) vừa phát động thi đua nước rút hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021. Đây là hoạt động nhằm tạo động lực cho cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn Sawaco nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo của tập thể, từng người lao động ngành cấp nước thành phố. 

Tổng Giám đốc Sawaco Trần Quang Minh cho biết, dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh tại Sawaco và toàn ngành cấp nước thành phố. Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, Sawaco chỉ đạt gần 70% chỉ tiêu.

Như vậy, còn lại 30% khối lượng công việc của năm 2021 rất cần toàn thể người lao động nỗ lực hơn để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra trong năm.

Do đó, đợt thi đua này mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Ông Trần Quang Minh đề nghị lãnh đạo các đơn vị cần chủ động có những giải pháp hiệu quả, tốt nhất để phấn đấu thi đua hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch. 

ĐINH BÍCH

Tin cùng chuyên mục