Chính trị

Phát động tham gia Cuộc thi giải Búa liềm vàng trong lực lượng Công an TPHCM

SGGPO

 Ngày 15-6, Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa phát động tham gia Cuộc thi giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021 trong toàn lực lượng công an thành phố.

Phát động tham gia Cuộc thi giải Búa liềm vàng trong lực lượng Công an TPHCM

Theo Công an TPHCM, phát động tham gia cuộc thi trong toàn lực lượng nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát huy dân chủ và đề cao trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ công an và nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng. Toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ hiện đang công tác hoặc đã nghỉ hưu thuộc Công an TPHCM đều có thể tham gia cuộc thi lần này.
Tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021 về công tác xây dựng Đảng trên các mặt như: Công tác tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Cùng đó là việc cụ thể hóa Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam; vai trò của Đảng đối với lực lượng vũ trang Nhân dân.
Chỉ thị 04/CT-BCA của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”....
Công an TPHCM cho biết, thí sinh gửi bài tham gia cuộc thi có thể trình bày bằng nhiều hình thức và phải trả lời đầy đủ các nội dung trên. Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, độ dài không quá 10.000 từ. Trong đó, bài thi phải chưa từng được công bố, đăng tải dưới bất kỳ hình thức nào. Thí sinh dự thi bằng cách gửi các bài dự thi độc lập hoặc làm bài dự thi theo nhóm.
Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm tham dự để phục vụ mục đích quảng bá cuộc thi và các hoạt động tuyên truyền. Ban tổ chức sẽ tặng giấy khen của Công an TPHCM cho các tập thể, cá nhân có bài viết đạt giải cao và chấm chọn bài viết gửi dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021 do Bộ Công an tổ chức.

VĂN MINH

Tin cùng chuyên mục