Giáo dục

Phát động​ Cuộc thi Tìm hiểu về lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam

SGGPO
Trong bối cảnh xã hội đang rất quan tâm đến việc quy định môn Lịch sử là môn tự chọn hay bắt buộc ở bậc THPT, ngày 26-5, Cuộc thi Tìm hiểu về lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam đã được phát động tại Hà Nội. 

 Đại diện Ban tổ chức cuộc thi và đại biểu bấm nút phát động cuộc thi

Đại diện Ban tổ chức cuộc thi và đại biểu bấm nút phát động cuộc thi

Cuộc thi do Bộ TT-TT phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức; Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thực hiện. Đây là hoạt động trong Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên đã và đang công tác trong ngành giáo dục; học sinh, sinh viên đã và đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc; các bậc phụ huynh học sinh, những người quan tâm tới cuộc thi. 

Nội dung tác phẩm không được hư cấu và tập trung vào các nội dung: những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lịch sử dân tộc, tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, đoàn kết dân tộc. Đồng thời phản ánh các tấm gương tiêu biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ hiện nay; lịch sử, truyền thống yêu nước, đạo đức lối sống của thanh thiếu niên trong thời đại xã hội chủ nghĩa, nét đẹp trong phong cách sống và rèn luyện ý chí theo các bậc tiền nhân về các quy tắc ứng xử, các đường lối tư duy thanh tao, tốt đẹp… Bên cạnh đó là những gương mặt tiêu biểu của học sinh, sinh viên, giáo viên dân tộc thiểu số, tôn giáo, những mô hình tiên tiến trong bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tác phẩm dự thi chưa đăng tải trên sách báo, chưa công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào hoặc gửi dự thi ở các cuộc thi khác do bộ, ngành, trung ương tổ chức tính từ ngày gửi đến ban tổ chức.

Tác giả dự thi phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác về nội dung bài dự thi của mình.

Ban tổ chức cho biết, Cuộc thi Tìm hiểu về lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc; các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây đồng thời là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, học sinh, khơi dậy tinh thần ham mê học lịch sử, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Lễ tổng kết và trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2022.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục