Chính trị

Phát động các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam

SGGPO
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ chủ động đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. 

Phát biểu tham luận tại Đại hội XIII của Đảng sáng 28-1, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khẳng định: Trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ và các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên, xem đây là biện pháp trung tâm trong giáo dục, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, tập trung vào những “phẩm chất” nổi bật của thanh niên.

Phát động các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam ảnh 1 Đoàn Chủ tịch Đại hội XIII của Đảng điều hành phiên thảo luận chung sáng 28-1 -2021, tại hội trường. Ảnh: VIẾT CHUNG
Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, trước hết là tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện của thanh niên. Tổ chức để thanh niên chủ động đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, an sinh xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, chăm lo cho thiếu nhi,… thông qua các chiến dịch tình nguyện cao điểm, các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ, mở rộng mạng lưới kết nối lực lượng làm tình nguyện.
Các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội, Đội tổ chức phải đảm bảo tính rộng khắp, huy động được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; đồng thời tạo được sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ của nhân dân và cộng đồng xã hội. Đảm bảo tính định hướng, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và giải quyết các vấn đề của cộng đồng. Đảm bảo tính dẫn dắt, thông qua hoạt động tình nguyện tập hợp thanh niên phát huy sức trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng; từ đó lan tỏa, lôi cuốn các lực lượng xã hội khác cùng tham gia. Đảm bảo tính thiết thực, các hoạt động cần đi vào thực chất, xuất phát từ nhu cầu của người dân, có sản phẩm cụ thể, làm lợi cho địa phương, đơn vị, cho nhân dân.
Đặc biệt phải đảm bảo tính bền vững, quan tâm đến hiệu quả lâu dài của các công trình, sản phẩm thực hiện từ phong trào, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, sản phẩm cho địa phương, đơn vị để duy trì và phát triển sau khi kết thúc hoạt động tình nguyện.
Phát động các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tham luận tại hội trường sáng 28-1-2021. Ảnh: VIẾT CHUNG
Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp sẽ tập trung khơi dậy tinh thần sáng tạo, khuyến khích thanh niên đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, nhất là các giải pháp có hàm lượng tri thức, ứng dụng công nghệ cao trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu khoa học và trong các lĩnh vực của đời sống. Vận động thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, đặc biệt là trí thức trẻ đề xuất ý tưởng, sáng kiến. Tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo trong các lĩnh vực, tập trung cho các vấn đề xã hội quan tâm: môi trường, giao thông, giáo dục, quản lý đô thị, cải cách hành chính, phòng chống tệ nạn xã hội và các mô hình, hoạt động phát huy tính sáng tạo của thanh niên. Xây dựng cơ chế phối hợp, kết nối với các đơn vị liên quan để tiếp nhận, chuyển giao các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh niên vào thực tiễn cuộc sống.
Cung cấp thông tin, kiến tạo môi trường thuận lợi để thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo. Lựa chọn nội dung, lĩnh vực trong công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phù hợp với đặc thù, lợi thế của Đoàn Thanh niên để triển khai hiệu quả. Đổi mới phương pháp tiếp cận, tư vấn cho thanh niên về cách thức xây dựng mô hình phát triển kinh tế, thiết lập các kênh kết nối, hỗ trợ, cung cấp thông tin, xây dựng mạng lưới tiêu thụ rộng để hỗ trợ đầu ra sản phẩm cho thanh niên.
Đẩy mạnh triển khai Đề án Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên gắn với việc thực hiện các chương trình, đề án về giáo dục nghề nghiệp, việc làm giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ, các địa phương.
“Tăng cường tổ chức các giải thưởng để phát hiện, tôn vinh những ý tưởng kinh doanh, những doanh nhân trẻ thành đạt. Huy động nguồn lực hỗ trợ các điều kiện về chuyên môn, vốn, giải pháp cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo. Phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong tham gia quá trình chuyển đổi số nền kinh tế. Kết nối, thu hút thanh niên có tài năng, thanh niên lập nghiệp tại nước ngoài đóng góp cho quê hương, đất nước. Tham mưu phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp”, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.
Phát động các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam ảnh 3 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh giao lưu cùng các đại biểu nữ dự Đại hội XIII của Đảng trong giờ giải lao, sáng 28-1-2021. Ảnh: VIẾT CHUNG
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong bảo vệ Tổ quốc. Chủ động đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.
Tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.
Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, tập trung vào những nhu cầu thiết thân, gắn chặt với thanh niên, như học tập, nghề nghiệp và việc làm, sức khoẻ, kỹ năng thực hành xã hội; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên, nhằm tạo ra môi trường tốt nhất để thanh niên trưởng thành; đồng thời thông qua đó mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên theo Đảng, trở thành lực lượng nòng cốt cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PHAN THẢO – TRẦN LƯU

Tin cùng chuyên mục