Phát triển bền vững

Phấn đấu trên 80% HTX loại khá, tốt

SGGP
 Theo Liên minh HTX tỉnh Bến Tre, đến năm 2025, tỉnh sẽ phát triển thêm 60 HTX trên các lĩnh vực, nâng tổng số lên khoảng 210 HTX và trên 80% đạt loại khá, tốt.

Theo đánh giá, một số HTX có quy mô nhỏ, hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp dễ bị tác động bởi thiên tai, dịch bệnh, ảnh hưởng đến chất lượng nông sản; sản phẩm làm ra chưa đạt chất lượng theo yêu cầu của thị trường. Do đó, Liên minh HTX tỉnh đã khảo sát, tư vấn để nâng chất toàn diện 30 HTX nông nghiệp trên địa bàn. 

Hiện tại, có 23 HTX đã nâng chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Liên minh HTX tỉnh đã đề xuất 22 HTX cần hỗ trợ nâng chất thời gian tới; 5 HTX tiềm năng cần hỗ trợ để xây dựng thành HTX mạnh cấp tỉnh; 9 HTX tiềm năng cần hỗ trợ trở thành HTX hiệu quả cấp huyện. Trong quý 2-2021, Sở KH-ĐT phối hợp với Sở NN-PTNT, Liên minh HTX tỉnh thí điểm xây dựng 5 mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực, sau đó nhân rộng toàn tỉnh. 

Tỉnh tập trung hỗ trợ các HTX nông nghiệp và doanh nghiệp để hình thành chuỗi giá trị, tạo mối liên kết giữa HTX với doanh nghiệp. Đặc biệt sẽ đưa vào hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển HTX trong tháng 6, kịp thời hỗ trợ vốn cho HTX, nhất là các HTX sản xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất công nghệ cao. Hiện Bến Tre có 163 HTX tổng vốn điều lệ gần 300 tỷ đồng, hơn 41.000 thành viên. 

 

PHAN TÍN

Tin cùng chuyên mục