Chương trình bình ổn thị trường

Phấn đấu thành lập mới 2.500 doanh nghiệp nông nghiệp

SGGP
Theo Bộ NN-PTNT, trong năm 2020, cả nước ước có 14 Liên hiệp hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, 1.555 HTX nông nghiệp thành lập mới, nâng tổng số lên 68 Liên hiệp HTX, 17.300 HTX trên cả nước.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2021 phấn đấu có 2.000 HTX nông nghiệp thành lập mới, nâng tổng số HTX lên 19.500; trong đó có trên 16.500 HTX hoạt động hiệu quả, có 2.500 HTX ứng dụng công nghệ cao, 5.000 HTX có thực hiện tiêu thụ nông sản cho thành viên và cả nước có 42.000 trang trại. Tiếp tục khuyến khích hình thành các tổ hợp tác, trang trại liên kết với doanh nghiệp sản xuất, sơ chế, chế biến và tiêu thụ, coi đây là tiền đề phát triển sản xuất quy mô lớn và thay thế vai trò sản xuất nông hộ nhỏ lẻ.

Nếu như năm 2020, cả nước có 1.055 doanh nghiệp nông nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp nông nghiệp lên trên 13.280 thì hết năm 2021, phấn đấu có 2.500 doanh nghiệp nông nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp trực tiếp đầu tư vào nông nghiệp lên 15.600.

QUÝ NGỌC

Tin cùng chuyên mục