Nông nghiệp

Phấn đấu giá trị sản xuất 1ha đất nuôi trồng thủy sản đạt 3,2 tỷ đồng

SGGP
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt Đề án tái cơ cấu nông nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Tỉnh Đồng Tháp đầu tư phát triển cá tra giống và cá tra thương phẩm

Tỉnh Đồng Tháp đầu tư phát triển cá tra giống và cá tra thương phẩm

Theo đề án, định hướng chung nhằm tối đa hóa tiềm năng, lợi thế trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh; tổ chức sản xuất nông nghiệp trên cơ sở cơ cấu lại ngành, lao động, quy hoạch đồng bộ với kết cấu hạ tầng hiện đại; gắn sản xuất với tiêu thụ, phát huy vai trò của kinh tế hợp tác, liên kết đa dạng. Mục đích cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn, phát triển bền vững.

Tới đây, Đồng Tháp phát triển theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân chuyên nghiệp, chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; tập trung phát triển và xây dựng chuỗi ngành hàng chủ lực, có tiềm năng, thế mạnh như lúa gạo, hoa kiểng, cá tra, xoài, sen…

Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2025, duy trì tăng trưởng GRDP nông, lâm, thủy sản bình quân 3,5%/năm; hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, có kỹ năng sản xuất và quản lý.

Đến năm 2030, tăng trưởng GRDP nông, lâm, thủy sản từ 3,5%-3,8%/năm; giá trị sản xuất 1ha đất trồng trọt đạt hơn 183 triệu đồng, giá trị sản xuất 1ha đất nuôi trồng thủy sản đạt 3,2 tỷ đồng… 

NGỌC DÂN

Tin cùng chuyên mục