Quy hoạch kiến trúc

Phấn đấu 100% xã tại huyện Củ Chi đạt tiêu chuẩn nông thôn mới vào năm 2019

SGGP
UBND TPHCM vừa phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Củ Chi giai đoạn 2016 - 2020. 

Đề án nhằm phát triển toàn diện huyện Củ Chi theo mục tiêu xanh - sạch - đẹp, an toàn và nhân dân có đời sống tốt; trong đó tập trung phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Đề án này cũng điều chỉnh bổ sung quy hoạch theo hướng tập trung quy hoạch khu dân cư nông thôn mới gắn với cảnh quan môi trường nông thôn; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng nông thôn. Theo đó, đến năm 2019, phấn đấu 100% xã trên địa bàn huyện Củ Chi đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

PHÚC LONG

Tin cùng chuyên mục