Xã hội

Thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù tại TPHCM:

Phân cấp, ủy quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu

SGGP
Tại hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh: Việc phân cấp, ủy quyền sẽ gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
Phát biểu tại hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM diễn ra vào chiều 24-1 tại UBND quận 1, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh: Việc phân cấp, ủy quyền sẽ gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định: Lãnh đạo TPHCM quán triệt sâu sắc tinh thần TP vì cả nước - cùng cả nước xuyên suốt quá trình triển khai Nghị quyết 54. Thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là động lực mới giúp TP tháo gỡ nhiều vấn đề đang vướng mắc. Cả nước đã dành cho TPHCM sự đồng thuận, tin tưởng thông qua quy định về phân cấp, phân quyền trong Nghị quyết 54. Đây là việc làm chưa từng có từ trước đến nay.
Nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ trên, đồng chí đề nghị quận, huyện ủy, cụ thể là ban thường vụ, trực tiếp lãnh đạo, phân công, phân nhiệm rõ ràng khi TP triển khai thí điểm cơ chế đặc thù. Đồng thời, người đứng đầu HĐND TP cũng chỉ đạo HĐND các cấp có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của chủ tịch UBND quận, huyện sau khi nhận ủy quyền từ chủ tịch UBND TP.
“Đi liền với cơ chế, thẩm quyền là trách nhiệm của tập thể, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Không chỉ vậy, việc ban hành cơ chế, chính sách phải nhận sự đồng thuận từ đa số nhân dân, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM quyết tâm phát huy thế mạnh, cũng như nỗ lực cải cách, loại bỏ những hạn chế, lạc hậu trong thời gian triển khai thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù”, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh. 
Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm phân tích Nghị quyết 54 cho phép TPHCM thực hiện cơ chế tạo nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Nếu nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư thì TP sẽ sử dụng vào đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức. Mức thu nhập tăng thêm không vượt quá 1,8 lần mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ. 
Triển khai công việc cụ thể, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết trong tháng 3-2018, HĐND TP sẽ tổ chức họp bất thường. Kỳ họp thông qua đề án cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, phân cấp, phân quyền.
Đồng thời, HĐND TP xem xét việc tăng thu nhập cho cán bộ, công chức gắn với chương trình cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy; đề án quy định mức thu nhập đối với chuyên gia, nhà khoa học, những tài năng đặc biệt cống hiến cho TP. Kỳ họp còn dự kiến bàn bạc về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và xem xét một số loại phí. 

KỲ LÂM

Tin cùng chuyên mục