Chính trị

Phải loại trừ tư duy nhiệm kỳ, cục bộ, nể nang khi lựa chọn nhân sự nhiệm kỳ mới

SGGPO

Kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự vi phạm quy tắc tập trung dân chủ, sợ trách nhiệm, dĩ hòa vi quý, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, có biểu hiện chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sáng ngày 20-8, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 đã có tác động tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoại và công tác xây dựng Đảng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đổi mới tác phong, làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, đóng góp quan trọng cho việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng ở nhiều địa phương, cơ quan đơn vị. 

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị trong hơn 3 năm qua và biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phải loại trừ tư duy nhiệm kỳ, cục bộ, nể nang khi lựa chọn nhân sự nhiệm kỳ mới ảnh 1 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội. Ảnh T.B
Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện Chỉ thị 05, cũng như yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng; chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng và tiến tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ, 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài thường xuyên của việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực nhất là công tác tổ chức cán bộ.

Theo đồng chí Trần Quốc Vượng, thời gian qua, công tác tuyên truyền có nhiều thành tích, kinh nghiệm, bài học quý tạo dấu ấn trong xã hội. Tới đây phải duy trì thường xuyên, nâng cao hơn nữa. Kịp thời giới thiệu, lan tỏa trong xã hội những gương điển hình trong thực hiện chỉ thị. Đồng thời kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phát huy tối đa vai trò của hệ thống báo chí, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Cần nhận thức đúng và đầy đủ tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chỉ là bước đầu, điều quan trọng là chuyển nhận thức ấy thành hành động cụ thể, định lượng được kết quả trong học tập và làm theo trong mỗi tập thể và cá nhân.

“Tôi xin nhắc lại câu nói của Bác viết năm 1947: “Tôi khuyên các bạn chớ đặt những chương trình kế hoạch mênh mông, đọc nghe sướng tai nhưng không thực hiện được. Việc gì cũng phải thiết thực, nói được làm được; việc gì cũng phải từ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp dẫn đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hành hẳn hoi hơn là một chương trình to tát mà không làm được”. Lời dạy của Bác thật sâu sắc chí lý trong mỗi chúng ta hôm nay” – đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Phải loại trừ tư duy nhiệm kỳ, cục bộ, nể nang khi lựa chọn nhân sự nhiệm kỳ mới ảnh 2 Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh T.B
Đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu, cần chuẩn bị tốt việc tổ chức đại hội các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng, nhất là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Các cấp ủy, tổ chức đảng thấm nhuần lời dạy của Bác: “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay xấu mà nên. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; phải tránh, loại trừ các biểu hiện: tư duy nhiệm kỳ, cục bộ, thân quen, nể nang, dễ dãi khi lựa chọn nhân sự cấp ủy cho nhiệm kỳ mới. Thực hiện tốt Kết luận 55 của Ban Bí thư vừa ban hành. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ. Đề cao trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu và cán bộ tham mưu về công tác tổ chức cán bộ. Bảo đảm dân chủ công khai, khách quan, minh bạch, đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số. Kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự vi phạm quy tắc tập trung dân chủ, sợ trách nhiệm, dĩ hòa vi quý, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, có biểu hiện chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau. Tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Bác Hồ đã dạy: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. Vì vậy, phải chú ý giải quyết hết các vấn đề quan hệ đến đời sống của dân.

Từng địa phương, cơ quan đơn vị và mỗi cá nhân phải có chương trình, kế hoạch thật cụ thể; triệt để thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phải tạo ra phong trào chuyển biến theo gương Bác về nội dung này, nhất trong tình hình đất nước hiện nay. “Chúng ta phải tiết kiệm từ việc nhỏ nhất. Tiết kiệm văn phòng phẩm, xăng xe, điện nước, rồi đi máy bay; tiết kiệm các dự án đầu tư; tiết kiệm trong tiêu dùng cá nhân, tổ chức cưới, lễ hội theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước và cả đi công tác cơ sở nữa. Những năm gần đây, theo chỉ thị của Tổng Bí thư, khi tổ chức đi cơ sở, Văn phòng Trung ương tổ chức đi chung chứ không mỗi đồng chí đi một xe. Hiện nay đang thực hiện tương đối tốt. Chúng ta cố gắng thực hiện như vậy. Chúng ta cứ đến mỗi một cơ sở mà tổ chức đoàn xe dài dằng dặc là rất phản cảm” – đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục