Sáng tác

Phác thảo người Sài Gòn

SGGP

ATM gạo miễn phí cho người nghèo quận Tân Phú bắt đầu từ ngày 5-6-2021. Ảnh: VIỆT DŨNG

ATM gạo miễn phí cho người nghèo quận Tân Phú bắt đầu từ ngày 5-6-2021. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ bao đời
Lớp trước
Lớp sau
Những người con tứ xứ 
Về đây quần tụ…
Một chút lo toan đất Bắc
Một chút chịu đựng miền Trung
Một chút phóng khoáng Cửu Long
Tụ về đây
Thành người Sài Gòn hào phóng
Trong gian nan
Người Sài Gòn sẻ chia
Nhường nhịn
Trước bạo tàn
Người Sài Gòn sẵn sàng 
Vì nghĩa lớn xả thân
Bất khuất trước bất công
Vẫn bao dung chân chất
Hào phóng trước bạn bè
Sẻ chia vô tận
Tất cả ngẩng cao đầu kiêu hãnh
Người Sài Gòn!

LÊ ĐIỆP

Tin cùng chuyên mục