Tự giới thiệu

PepsiCo Việt Nam và đối tác giúp tăng nhận thức về quản lý chất thải nhựa

SGGP

PepsiCo Việt Nam phối hợp Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) vừa giới thiệu dự án “Tăng cường nhận thức về quản lý chất thải nhựa”.

PepsiCo Việt Nam và đối tác giúp tăng nhận thức về quản lý chất thải nhựa

Trong khuôn khổ dự án, chương trình tập huấn (kỹ năng lãnh đạo, tổ chức hoạt động cộng đồng và kiến thức về quản lý rác thải nhựa, bảo vệ môi trường) được dành cho 60 nhà lãnh đạo môi trường trẻ Việt Nam.

Các hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về thu gom và xử lý rác thải nhựa, khi Việt Nam là một trong số 20 quốc gia có lượng rác thải lớn nhất và cao hơn mức trung bình của thế giới là 10%.

D.L.

Tin cùng chuyên mục