Nhân sự

Ông Trương Hải Long được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ

SGGPO
Ông Trương Hải Long, Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức (Bộ Nội vụ) vừa được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Sáng 24-6, đại diện Bộ Nội vụ thông tin, tại quyết định số 995, ngày 24-6, Thủ tướng bổ nhiệm ông Trương Hải Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ. 
Hiện nay, ngoài ông Trương Hải Long, Bộ Nội vụ đang có các Thứ trưởng: Nguyễn Trọng Thừa, Triệu Văn Cường, Nguyễn Duy Thăng, Vũ Chiến Thắng. 
Ông Trương Hải Long được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ ảnh 1 Ông Trương Hải Long
Tại quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Công chức, viên chức; ngoài chức năng tham mưu cho lãnh đạo bộ về thực hiện quản lý nhà nước về công chức, viên chức, vụ này còn tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình cấp có thẩm quyền ban hành.
Xây dựng dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm, hàng năm, các dự án, đề án và các dự thảo nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ về cán bộ, công chức, viên chức.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án đã được ban hành hoặc phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ về cán bộ, công chức, viên chức...

ĐỖ TRUNG

Tin cùng chuyên mục