Nhân sự

Ông Phạm Văn Cành được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương

Ngày 11-11, kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Bình Dương khóa VIII đã bầu đồng chí Phạm Văn Cành, 55 tuổi, đại biểu HĐND khóa VIII, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 thay đồng chí Vũ Minh Sang do nghỉ hưu theo chế độ.

Kỳ họp cũng thông qua tờ trình và nghị quyết về miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Huỳnh Văn Nhị để nhận nhiệm vụ khác và bầu bổ sung đồng chí Trần Thanh Liêm, 51 tuổi, Bí thư Thị ủy Thuận An làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

NGỌC MINH

Tin cùng chuyên mục