Nhân sự

Ông Nguyễn Văn Hồi làm Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

SGGPO
Ông Nguyễn Văn Hồi, sinh năm 1970, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ông Nguyễn Văn Hồi làm Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định số 475/QĐ-TTg ghi rõ bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH), giữ chức Thứ trưởng Bộ LĐ-TB và XH.

Ông Nguyễn Văn Hồi sinh năm 1970, quê quán huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ LĐ-TB và XH ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng phòng Công tác xã hội (Cục Bảo trợ xã hội); Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội; Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội thuộc Bộ LĐ-TB và XH.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục