Nhân sự

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

SGGPO

Ngày 17-4, tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành công tác nhân sự đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu nhận nhiệm vụ

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành miễn nhiệm và biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh để nhận nhiệm vụ mới.

Tiếp đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh có tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu bổ sung giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Hồng Lĩnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh với số phiếu đạt 100%. Đồng thời biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đối với ông Nguyễn Hồng Lĩnh.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh sinh ngày 17-11-1969, quê quán phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Tiến sĩ Kinh tế; ngày vào Đảng: 10-7-1997, ngày chính thức 10-7-1998...

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Hồng Lĩnh từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Việt Hà, Hà Tĩnh (doanh nghiệp nhà nước); quyền Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp (Sở NN-PTNT Hà Tĩnh), Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Phó Bí thư Huyện ủy Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh; Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh.

>> Một số hình ảnh tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ảnh 1 Kỳ hợp Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ảnh 2
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ảnh 3
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ảnh 4 Đại biểu bỏ phiếu bầu cử các chức danh tại kỳ họp

 

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục