Nhân sự

Ông Lê Quốc Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

SGGPO

Ông Lê Quốc Anh (49 tuổi, quê quán huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang); trình độ chuyên môn Thạc sĩ quy hoạch; trình độ chính trị Cao cấp chính trị. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Quốc Anh đã qua các chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng, Bí thư Thành ủy TP Hà Tiên.

Ông Lê Quốc Anh (bìa phải) vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Lê Quốc Anh (bìa phải) vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 8-12, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tư, xem xét về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021; quyết định phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh; xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

Tại kỳ họp đã tiến hành bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Chín do được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP Hà Tiên. Các đại biểu tiến hành bầu ông Lê Quốc Anh, Bí thư Thành ủy TP Hà Tiên giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Quốc Anh (49 tuổi, quê quán huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang); trình độ chuyên môn Thạc sĩ quy hoạch; trình độ chính trị Cao cấp chính trị. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Quốc Anh đã qua các chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng, Bí thư Thành ủy TP Hà Tiên.

VĨNH THUẬN

Tin cùng chuyên mục