Phòng cháy chữa cháy

Nộp hồ sơ trực tuyến - lợi đủ đường

SGGP
Như Báo SGGP thông tin, từ tháng 6-2021, Phòng PC07 Công an TPHCM bắt đầu tiếp nhận hồ sơ về thủ tục hành chính (TTHC) mức độ 3 đối với 6 thủ tục, gồm: thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH; thủ tục đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC; thủ tục cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC; thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC; thủ tục đổi giấy huấn luyện nghiệp vụ PCCC; thủ tục cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC.

Phòng PC07 đã nỗ lực nghiên cứu phương án, hoàn thiện phần mềm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến TPHCM. Đến nay, việc tiếp nhận TTHC trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị kết nối hoàn chỉnh với Cổng dịch vụ công trực tuyến TPHCM.

Cùng với đó, Phòng PC07 cập nhật hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công TPHCM và trang thông tin điện tử các đơn vị; cập nhật chính sách ưu đãi về dịch vụ trên nhiều phương tiện, website. Các đơn vị bố trí cán bộ hướng dẫn, trao đổi qua điện thoại, email; phúc đáp mọi phản ánh, kiến nghị của cá nhân, doanh nghiệp về TTHC trực tuyến.

Ngoài ra, lãnh đạo Phòng PC07 chỉ đạo tăng cường theo dõi, tiếp nhận, kịp thời hỗ trợ khi người dân, doanh nghiệp liên hệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Giải quyết TTHC trực tuyến không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp giải quyết hồ sơ dễ dàng mà còn góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân. 

Hệ thống Cổng thông tin dịch vụ hành chính công là đầu mối duy nhất tập trung 150 dịch vụ công trực tuyến trên 11 lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự, thuộc chức năng nhiều phòng nghiệp vụ, công an cấp huyện, cấp xã. Sau Bộ Công an, Công an TPHCM là đơn vị đầu tiên trong cả nước áp dụng những TTHC trực tuyến nêu trên.

NGUYỄN MẠNH

Tin cùng chuyên mục