Chính trị

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò, ý nghĩa chiến lược

SGGP
Ngày 19-1, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ ngành tổ chức hội nghị toàn quốc góp ý kiến Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW, khẳng định, sau hơn 13 năm thực hiện nghị quyết, nông nghiệp, nông thôn nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn, bao trùm, toàn diện.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đạt được mức khá cao (2,94%/năm), chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện hơn; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng 8,17%/năm, cán cân thương mại liên tục xuất siêu, nông sản Việt Nam có mặt trên 196 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa Việt Nam thành một trong những cường quốc nông sản; bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, giảm nghèo bền vững…

Tuy vậy, khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế như: giá trị tăng trưởng nông nghiệp có xu hướng chậm lại, chưa bền vững; việc xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập; thu nhập ở nông thôn còn thấp, chênh lệch vùng miền, giữa nông thôn và đô thị còn cao…

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò, ý nghĩa chiến lược  ảnh 1 Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị toàn quốc góp ý kiến Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, khẳng định, nông nghiệp, nông dân là vấn đề chiến lược, luôn được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Nghị quyết 26-NQ/TW ra đời hợp lòng dân, sát thực tiễn, tính khả thi cao, tạo được cảm hứng của cả hệ thống chính trị. Nông nghiệp trong nhiều năm liền được nhắc đến như là trụ đỡ của nền kinh tế. Thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã góp phần vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới mà chúng ta đạt được trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều thay đổi lớn, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, thời điểm này đã chín muồi để tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và ban hành nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 


Về nghị quyết mới, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu cần tiếp tục khẳng định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề có vai trò, ý nghĩa chiến lược đối với giai đoạn phát triển mới của đất nước. Giải quyết tốt những vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là yếu tố quan trọng mang tính tiền đề để đất nước đạt mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đặt ra đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Chiều 19-1, Sở NN-PTNT TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan chỉ đạo, Sở NN-PTNT TPHCM cần tập trung thực hiện các chương trình, đề án, dự án trọng điểm của ngành. Triển khai Chương trình phát triển giống cây, giống con và nông nghiệp công nghệ cao 2021-2030; nghiên cứu đề xuất Đề án liên kết theo chuỗi để hướng dẫn nông dân sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn GAP. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX hoạt động có hiệu quả, gắn với doanh nghiệp trong chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến chế biến. Đề xuất bổ sung các chính sách nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp chuyển đổi đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao.

HÀ MY - THANH HẢI

Tin cùng chuyên mục