Nông nghiệp

Nới rộng tiêu chí chọn nhà đầu tư chiến lược của Vinafood 2

SGGP
Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) cho biết, Bộ NN-PTNT đã phê duyệt tiêu chí chọn nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hóa Vinafood 2. Phương án này nới rộng các tiêu chí hơn so với phương án đề xuất trước đây.

Nới rộng tiêu chí chọn nhà đầu tư chiến lược của Vinafood 2

Cụ thể, vốn điều lệ tối thiểu nhà đầu tư chiến lược là 2.500 tỷ đồng với doanh nghiệp trong nước (nhà đầu tư nước ngoài cũng với con số tương đương); không lỗ lũy kế đến thời điểm cuối năm 2016.
Việc giảm vốn điều lệ và bỏ tiêu chí “tổng tài sản tối thiểu”, “tỷ suất lợi nhuận tối thiểu” giúp mở rộng điều kiện các nhà đầu tư tham gia, đồng thời loại trừ nhà đầu tư nhỏ.
Theo phương án cổ phần hóa Vinafood 2 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vốn điều lệ sau cổ phần hóa dự kiến là 5.000 tỷ đồng, tương đương 500 triệu cổ phần, 51% vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ, 25% vốn điều lệ là nhà đầu tư chiến lược và 22,9% là nhà đầu tư thông thường.
Sau cổ phần hóa, lương thực và thủy sản là 2 lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính của Vinafood 2. 

ĐẶNG CÔNG

Tin cùng chuyên mục