Cải cách hành chính

Nỗ lực cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

SGGP
Tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Trung tâm HCC). Nhờ đó góp phần giảm bớt chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp.

Người dân Tây Ninh nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công

Người dân Tây Ninh nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công

Những kết quả đáng mừng 

Từ đầu năm 2021 đến nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Trung tâm HCC triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ nộp hồ sơ, giải quyết TTHC tại trung tâm.  

Theo thống kê, mỗi ngày Trung tâm HCC tiếp nhận gần 1.000 lượt người đến giải quyết TTHC, mọi thủ tục được xây dựng trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh, 100% hồ sơ, TTHC được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý và trả kết quả, phối hợp bưu điện tỉnh qua dịch vụ bưu chính công ích trong việc thu hộ phí, lệ phí, nộp thuế… Trung tâm HCC được trang bị hệ thống camera giám sát tập trung, không chỉ để giám sát hoạt động mà còn để quản lý công chức, nâng cao hiệu quả hoạt động tại các quầy hiệu quả nhất, đảm bảo phục vụ người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết TTHC.   

9 tháng đầu năm 2021, Trung tâm HCC đã tiếp nhận 59.457 hồ sơ, 33.046 hồ sơ trực tiếp, 9.592 hồ sơ trực tuyến... Trung tâm cũng tiến hành khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên hệ thống máy tính bảng với 5.578 lượt đánh giá ở 2 mức rất hài lòng và hài lòng. Đồng thời quầy bưu điện tại Trung tâm HCC tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích 16.819 hồ sơ, trả kết quả 12.348 hồ sơ cho cá nhân, tổ chức theo quy định và thu hộ phí, lệ phí 2.233 hồ sơ với tổng số tiền gần 5,6 tỷ đồng.

Tây Ninh cũng triển khai thêm nhiều kênh giao tiếp giữa chính quyền và nhân dân như Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên ứng dụng Zalo, kênh “Hỏi đáp trực tuyến”, phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng, Tổng đài 1022. Qua Trung tâm Giám sát điều hành kinh tế - xã hội tập trung của tỉnh, nhiều vấn đề thắc mắc cụ thể liên quan đến chính sách đã được cơ quan có thẩm quyền trả lời trực tiếp, công khai theo quy định. 

Tăng cường giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 4

Tây Ninh đang thực hiện thí điểm giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường tại bộ phận một cửa thuộc Văn phòng HĐND và UBND TP Tây Ninh về Trung tâm HCC. Qua khảo sát, đa số cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp rất đồng tình, ủng hộ chủ trương trên. Người dân và doanh nghiệp cũng hài lòng với thái độ phục vụ của đội ngũ công chức tại trung tâm. 

9 tháng đầu năm 2021, Trung tâm HCC đã tiếp nhận 15.313 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường của TP Tây Ninh với số hồ sơ trả kết quả đúng hạn là 15.288 hồ sơ; tiếp nhận và giải quyết thực hiện 4 tại chỗ cho cá nhân, tổ chức với 6.771 hồ sơ; trả kết quả 1.168 thông báo thuế; hướng dẫn khai báo thuế 430 hồ sơ, giải đáp về thu tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng đất, tổ chức thanh toán trực tuyến 12 trường hợp... góp phần giảm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp. 

Tây Ninh hiện đang triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thông qua Cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng hành chính công tỉnh kết hợp dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, tỉnh phấn đấu thực hiện tốt quản lý nhân sự, thường xuyên giám sát, đôn đốc, nhắc nhở công chức, viên chức trong việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC, tạo mọi điều kiện thuận lợi giải quyết TTHC nhanh chóng. 

Theo ông Đoàn Minh Long, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh, thời gian tới Trung tâm HCC phối hợp thực hiện tiếp nhận và trả kết quả các TTHC của các sở, ban, ngành tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, PC06 - Công an tỉnh và nhóm TTHC về đất đai, môi trường của TP Tây Ninh. Đồng thời phối hợp bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích, xử lý, chuyển xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về giải quyết TTHC đến cơ quan liên quan, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm HCC.

HOÀNG BẮC

Tin cùng chuyên mục