Hợp tác kinh tế và đầu tư

Nợ công giảm còn 58,4% GDP

SGGP
Theo Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (thuộc Bộ Tài chính), vốn vay của Chính phủ là 318.000 tỷ đồng (vay trong nước khoảng 250.500 tỷ đồng, vay nước ngoài trên 3 tỷ USD).

Hiện việc thực hiện nghĩa vụ trả các khoản trả gốc, lãi của Chính phủ nằm trong mức đã được phê duyệt tại các nghị quyết của Quốc hội, đảm bảo đầy đủ, đúng hạn theo cam kết vay nợ của Chính phủ.
 
Đến cuối năm 2018, tổng dư nợ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh của 2 ngân hàng chính sách (Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội) là 157.738 tỷ đồng, giảm 4,8% so với cuối năm trước. Đại diện Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại khẳng định, các chỉ tiêu nợ đến ngày cuối năm 2018 đều đạt và thấp hơn rất nhiều so với chỉ tiêu nợ công đã được Quốc hội cho phép. Cụ thể, nợ công chỉ còn 58,4% GDP. Theo Bộ Tài chính, các chỉ tiêu nợ đảm bảo trong giới hạn là do nền tảng vĩ mô khởi sắc, điều hành chính sách tài khóa đạt kết quả khả quan, thu cân đối ngân sách ước vượt 7,8% so với dự toán, dự kiến bội chi ngân sách nhà nước thấp hơn so với dự toán là 3,7% GDP nên đã giảm nhu cầu huy động vốn vay của Chính phủ.

CHẾ HÂN

Tin cùng chuyên mục