Infographic / Longform

Những vụ giẫm đạp thảm khốc nhất trên thế giới

Những vụ giẫm đạp thảm khốc nhất trên thế giới ảnh 1
Những vụ giẫm đạp thảm khốc nhất trên thế giới ảnh 2
Những vụ giẫm đạp thảm khốc nhất trên thế giới ảnh 3
Những vụ giẫm đạp thảm khốc nhất trên thế giới ảnh 4
Những vụ giẫm đạp thảm khốc nhất trên thế giới ảnh 5
Những vụ giẫm đạp thảm khốc nhất trên thế giới ảnh 6
Những vụ giẫm đạp thảm khốc nhất trên thế giới ảnh 7
Những vụ giẫm đạp thảm khốc nhất trên thế giới ảnh 8
Những vụ giẫm đạp thảm khốc nhất trên thế giới ảnh 9
Những vụ giẫm đạp thảm khốc nhất trên thế giới ảnh 10
Những vụ giẫm đạp thảm khốc nhất trên thế giới ảnh 11
Những vụ giẫm đạp thảm khốc nhất trên thế giới ảnh 12
Những vụ giẫm đạp thảm khốc nhất trên thế giới ảnh 13
Những vụ giẫm đạp thảm khốc nhất trên thế giới ảnh 14
Những vụ giẫm đạp thảm khốc nhất trên thế giới ảnh 15

TRUNG THU - Trình bày: HỮU VI

Tin cùng chuyên mục