Infographic / Longform

Những vụ cháy lớn gây thiệt hại về người và của trong những năm gần đây

Những vụ cháy lớn gây thiệt hại về người và của trong những năm gần đây ảnh 1
Những vụ cháy lớn gây thiệt hại về người và của trong những năm gần đây ảnh 2
Những vụ cháy lớn gây thiệt hại về người và của trong những năm gần đây ảnh 3
Những vụ cháy lớn gây thiệt hại về người và của trong những năm gần đây ảnh 4

TRUNG THU - Đồ họa: HỮU VI

Tin cùng chuyên mục