Infographic / Longform

Những tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31

Những tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 ảnh 1
Những tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 ảnh 2
Những tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 ảnh 3
Những tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 ảnh 4
Những tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 ảnh 5
Những tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 ảnh 6
Những tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 ảnh 7
Những tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 ảnh 8
Những tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 ảnh 9
Những tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 ảnh 10
Những tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 ảnh 11
Những tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 ảnh 12
Những tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 ảnh 13
Những tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 ảnh 14
Những tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 ảnh 15
Những tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 ảnh 16
Những tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 ảnh 17
Những tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 ảnh 18
Những tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 ảnh 19

TRUNG THU; Ảnh: DŨNG PHƯƠNG; Trình bày: HỮU VI

Tin cùng chuyên mục