Infographic / Longform

Toàn cảnh Lễ khai mạc SEA Games 31. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Toàn cảnh Lễ khai mạc SEA Games 31. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Những hình ảnh đẹp và lung linh của Lễ khai mạc SEA Games 31 ảnh 1
Những hình ảnh đẹp và lung linh của Lễ khai mạc SEA Games 31 ảnh 2
Những hình ảnh đẹp và lung linh của Lễ khai mạc SEA Games 31 ảnh 3
Những hình ảnh đẹp và lung linh của Lễ khai mạc SEA Games 31 ảnh 4
Những hình ảnh đẹp và lung linh của Lễ khai mạc SEA Games 31 ảnh 5
Những hình ảnh đẹp và lung linh của Lễ khai mạc SEA Games 31 ảnh 6
Những hình ảnh đẹp và lung linh của Lễ khai mạc SEA Games 31 ảnh 7
Những hình ảnh đẹp và lung linh của Lễ khai mạc SEA Games 31 ảnh 8
Những hình ảnh đẹp và lung linh của Lễ khai mạc SEA Games 31 ảnh 9
Những hình ảnh đẹp và lung linh của Lễ khai mạc SEA Games 31 ảnh 10
Những hình ảnh đẹp và lung linh của Lễ khai mạc SEA Games 31 ảnh 11
Những hình ảnh đẹp và lung linh của Lễ khai mạc SEA Games 31 ảnh 12
Những hình ảnh đẹp và lung linh của Lễ khai mạc SEA Games 31 ảnh 13
 
Những hình ảnh đẹp và lung linh của Lễ khai mạc SEA Games 31 ảnh 14
Những hình ảnh đẹp và lung linh của Lễ khai mạc SEA Games 31 ảnh 15
Những hình ảnh đẹp và lung linh của Lễ khai mạc SEA Games 31 ảnh 16
Những hình ảnh đẹp và lung linh của Lễ khai mạc SEA Games 31 ảnh 17
Những hình ảnh đẹp và lung linh của Lễ khai mạc SEA Games 31 ảnh 18
Những hình ảnh đẹp và lung linh của Lễ khai mạc SEA Games 31 ảnh 19

TRUNG THU - Ảnh: DŨNG PHƯƠNG - Trình bày: HỮU VI

Tin cùng chuyên mục