Sách và cuộc sống

Những điểm mới về an ninh quốc gia qua cuốn sách của Bộ trưởng Bộ Công an

SGGPO
Chiều 30-11, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”. Sách do Đại tướng, GS-TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm chủ biên.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ giới thiệu sách

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ giới thiệu sách

Cuốn sách là sự phát triển sâu sắc, toàn diện hơn những nội dung mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia được phân tích thấu đáo tại Đại hội XIII của Đảng, trên cơ sở những nội dung cốt lõi của chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia” được đồng chí Tô Lâm phát biểu, giới thiệu Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ngày 28-3 vừa qua.

Với nội dung 280 trang, cuốn sách được chia thành 2 phần. Phần thứ nhất là bối cảnh mới và khái quát những điểm mới trong nhận thức, tư duy về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. Trong phần này, từ nhận định bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, khó dự báo, tác động mạnh đến môi trường an ninh của Việt Nam và phân tích bối cảnh trong nước sau 35 năm đổi mới, Đảng ta đã có nhận thức, tư duy toàn diện, sâu sắc hơn về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, thể hiện tập trung ở 9 điểm: Nhận thức về an ninh quốc gia và vị trí của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; Nhận thức về phạm vi bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia; Nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia; Nhận thức về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia; Tư duy về xây dựng lực lượng công an nhân dân; Nhận thức về phương châm, kế sách bảo vệ an ninh quốc gia; Nhận thức về đối tác, đối tượng; Nhận thức về huy động các nguồn lực trong bảo vệ an ninh quốc gia; Nhận thức về biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia.

Những điểm mới về an ninh quốc gia qua cuốn sách của Bộ trưởng Bộ Công an ảnh 1 Bìa cuốn sách
Phần thứ hai gồm một số điểm mới nổi bật về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. Cụ thể, trên cơ sở tổng hợp và chắt lọc 9 điểm mới, thể hiện nhận thức, tư duy mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII, cuốn sách nhấn mạnh 5 điểm mới nổi bật, gồm: An ninh con người và bảo vệ an ninh con người, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương; Xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Nghiên cứu, phát triển lý luận an ninh; Củng cố, phát huy tiềm lực quốc phòng, an ninh; Kết hợp giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại.

Phát biểu tại lễ giới thiệu cuốn sách, đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, có nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức và có nhiều vấn đề mới đặt ra. “Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách “Những điểm mới về mất tích an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”. Tuy nhiên, do thời gian khẩn trương và yêu cầu nghiệp vụ nên một số nội dung liên quan đến các bộ, ngành chưa được tập hợp đưa vào nội dung cuốn sách. Ban Biên soạn rất mong sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ của các bộ, ban, ngành và các đơn vị liên quan để lần tái bản sau cuốn sách tái lần sau được hoàn thiện hơn” - Đại tướng Tô Lâm nói.

Theo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, việc xuất bản cuốn sách có ý nghĩa quan trọng bởi đây là ấn phẩm đầu tiên của một bộ, ngành Trung ương trong nghiên cứu, triển khai những điểm mới, những nội dung cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, thiết thực thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để phổ biến, lan tỏa nội dung giá trị của cuốn sách đến đông đảo bạn đọc, song song với việc xuất bản sách giấy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử, phục vụ bạn đọc miễn phí trên trang Stbook.vn và Thuviencoso.vn.

HÀ MY

Tin cùng chuyên mục