Infographic / Longform

Những cô gái “săn” bom chùm

Những cô gái 'săn' bom chùm ảnh 1
Những cô gái 'săn' bom chùm ảnh 2
Những cô gái 'săn' bom chùm ảnh 3
Những cô gái 'săn' bom chùm ảnh 4
Những cô gái 'săn' bom chùm ảnh 5
Những cô gái 'săn' bom chùm ảnh 6
Những cô gái 'săn' bom chùm ảnh 7
Những cô gái 'săn' bom chùm ảnh 8
Những cô gái 'săn' bom chùm ảnh 9
Những cô gái 'săn' bom chùm ảnh 10
Những cô gái 'săn' bom chùm ảnh 11
Những cô gái 'săn' bom chùm ảnh 12
Những cô gái 'săn' bom chùm ảnh 13
Những cô gái 'săn' bom chùm ảnh 14
Những cô gái 'săn' bom chùm ảnh 15
Những cô gái 'săn' bom chùm ảnh 16
Những cô gái 'săn' bom chùm ảnh 17
Những cô gái 'săn' bom chùm ảnh 18
Những cô gái 'săn' bom chùm ảnh 19
Những cô gái 'săn' bom chùm ảnh 20

NGUYỄN HOÀNG - Đồ họa: HỮU VI

Tin cùng chuyên mục