Xã hội

Những chính sách mới có hiệu lực từ 7-2019

Những chính sách mới có hiệu lực từ 7-2019 ảnh 1
Những chính sách mới có hiệu lực từ 7-2019 ảnh 2

Theo đó, mức lương cơ sở mới sẽ là 1,49 triệu đồng/tháng.

Những chính sách mới có hiệu lực từ 7-2019 ảnh 3
 
Những chính sách mới có hiệu lực từ 7-2019 ảnh 4
Những chính sách mới có hiệu lực từ 7-2019 ảnh 5
 
Những chính sách mới có hiệu lực từ 7-2019 ảnh 6
 
Những chính sách mới có hiệu lực từ 7-2019 ảnh 7

Ngoài ra, viên chức chỉ cần đạt từ 50 điểm trở lên với mỗi bài thi trong kỳ thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thì được coi là trúng tuyển (trước đây là 55 điểm).

Những chính sách mới có hiệu lực từ 7-2019 ảnh 8
 
Những chính sách mới có hiệu lực từ 7-2019 ảnh 9
Những chính sách mới có hiệu lực từ 7-2019 ảnh 10
Những chính sách mới có hiệu lực từ 7-2019 ảnh 11
Những chính sách mới có hiệu lực từ 7-2019 ảnh 12
Những chính sách mới có hiệu lực từ 7-2019 ảnh 13
Những chính sách mới có hiệu lực từ 7-2019 ảnh 14
Những chính sách mới có hiệu lực từ 7-2019 ảnh 15
 
Những chính sách mới có hiệu lực từ 7-2019 ảnh 16
 
Những chính sách mới có hiệu lực từ 7-2019 ảnh 17
Ngoài phạt tiền, người vi phạm có thể chịu phạt bổ sung là tịch thu công cụ kích điện, máy phát điện, ngư cụ; tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản từ 03 - 06 tháng …
Những chính sách mới có hiệu lực từ 7-2019 ảnh 18

Thông tư 48/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, công dân từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không mất năng lực hành vi dân sự được gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng.

Trường hợp công dân Việt Nam bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc chưa đủ 15 tuổi, việc thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm phải thông qua người đại diện theo pháp luật.

Cũng theo Thông tư này, tổ chức tín dụng phải cung cấp một biện pháp để người gửi tiền tra cứu khoản tiền gửi tiết kiệm.

Những chính sách mới có hiệu lực từ 7-2019 ảnh 19

Thông tư 49/2018/TT-NHNN quy định, đối tượng được gửi tiền gửi có kỳ hạn bao gồm: Cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam thời hạn từ 6 tháng trở lên; Tổ chức, cá nhân cư trú tại Việt Nam; Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam…

Người gửi tiền gửi có kỳ hạn chỉ được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của chính mình. Việc gửi, nhận tiền gửi có kỳ hạn có thể được thực hiện thông qua người đại diện hợp pháp hoặc tự mình thực hiện…

TRUNG THU, INFOGRAPHIC: HỮU VI, MINH THƯ

Tin cùng chuyên mục