Giúp chính quyền gần dân

Giúp chính quyền gần dân

Việc thay loa truyền thanh phường bằng group Zalo cùng trang mạng “Thủ Đức trực tuyến” đã đưa thông tin từ chính quyền phường và quận ở Thủ Đức đến dân nhanh, kịp thời, giúp người dân với chính quyền gần nhau hơn.

Bạn đọc viết

Cơ quan trả lời

Từ thư bạn đọc

Ý kiến

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP