Giáo dục

Nhiều trường tổ chức môn học quốc phòng “chui”

SGGP
 Ngày 29-3, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) TPHCM tổ chức hội nghị đánh giá công tác giáo dục QP-AN năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. 

Năm 2018, Hội đồng QP-AN thành phố, quận huyện và các sở ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho hàng chục ngàn người. Điểm nổi bật là trong năm 2018, Hội đồng QP-AN thành phố đã tổ chức 3 lớp bồi dưỡng cho chức sắc trong các tôn giáo, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào thiểu số; hội đồng giáo dục QP-AN quận huyện đã tăng cường công tác khảo sát, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thực hiện nghiêm công tác cử cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN… 

Theo đánh giá của Hội đồng QP-AN TPHCM, tuy công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về QP-AN đã nâng lên rõ rệt, nội dung phong phú, hình thức đa dạng hơn, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Đặc biệt, nhiều quận huyện thiếu kiểm tra các trường (THPT, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề), do đó công tác giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên còn rất nhiều hạn chế, như giáo án/bài giảng chưa được phê duyệt, công tác bảo quản súng mô hình, trang thiết bị phục vụ giảng dạy môn học giáo dục QP-AN chưa đúng theo quy định.

Nhiều trường đại học, cao đẳng có khoa, tổ bộ môn giáo dục QP-AN, tự tổ chức môn học giáo dục QP-AN cho sinh viên nhà trường nhưng không có văn bản cho phép của cấp có thẩm quyền; trong khi đó, điều kiện cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập hạn chế nên chất lượng giảng dạy môn giáo dục QP-AN chưa cao. Điều đáng nói, còn nhiều trường THPT ngoài công lập, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp chưa có giáo viên giáo dục QP-AN cơ hữu, các trường này hợp đồng với các cơ quan, cá nhân không có chức năng để tổ chức giảng dạy môn học giáo dục QP-AN cho học sinh. 

Trước thực trạng một số trường đào tạo “chui” về giáo dục QP-AN, Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 - Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN Quân khu 7, chỉ đạo Hội đồng giáo dục QP-AN TPHCM phải tăng cường kiểm tra và không công nhận bằng cách không cấp các phôi chứng chỉ về QP-AN cho học viên, sinh viên các trường đào tạo “chui”.

Đại tá Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục QP-AN TPHCM, nêu 9 nội dung trọng tâm về giáo dục QP-AN năm 2019 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới vấn đề quản lý thông tin mạng và đấu tranh chống các nội dung xấu, độc hại, phản động, chống phá trên truyền thông đa phương tiện đang rất cấp bách; yêu cầu thành viên Hội đồng giáo dục QP-AN phải chủ động cập nhật và có những biện pháp để quản lý, ngăn ngừa, định hướng, đấu tranh hiệu quả. 

 

QUANG HUY

Tin cùng chuyên mục